ANBI informatie

Beloningsbeleid

Beleid op beloning wordt gebaseerd op transparantie, equity, billijkheid en verantwoording. Bestuursleden en externe experts ontvangen desgewenst een onkostenvergoeding, gebaseerd op de standaard van de Nederlandse overheid. Zij ontvangen geen beloning voor hun werk voor de stichting. Werknemers van de stichting en externe consultants ontvangen een marktconforme vergoeding met inachtneming van de CAO van de Nederlandse overheid en relevante wet- en regelgeving. Voor activiteiten die buiten deze standaard vallen zullen sectorconforme vergoedingen worden gebruikt. Beloningen zijn gekoppeld aan duidelijke, meetbare prestatie-indicatoren die de missie van Future Memory ondersteunen. De beloningsstructuur inclusief bonussen en pensioenbijdragen zal transparant worden gecommuniceerd naar alle stakeholders inclusief op de website van de stichting. (zie FMF-Beleidsplan.pdf)

Activiteitenverslag

De bestuursleden van Future Memory zijn betrokken bij de planning en realisatie van tentoonstellingsprojecten in Duitsland (Bergen Belsen), Noorwegen (Falstad), Kroatië (Jasenovac), Nederland (Westerbork). Deze zijn gedocumenteerd op de webpage.